వ్యవసాయం నుంచి వాణిజ్యానికి… రాజధాని రైతుల సింగపూర్ టూర్ లక్ష్యం ఇదే!

విదేశీ యాత్రకు వెళ్ళే రైతుల సంఖ్య 123కు పెంపు రాజధానితో సమాంతరంగా రైతుల ఉన్నతి 32 వేల కుటుంబాలూ ఆర్థికంగా బలపడాలి వచ్చే సమావేశానికి కార్యాచరణ ప్రణాళిక సీఆర్డీయేకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశం

Read More