’ఐకెన్’ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఫిన్ అభిప్రాయమిది.. నోబెల్ ప్రకటనకు రెండు రోజుల ముందు […]