ట్రంప్ ఓ మూర్ఖుడు : నోబెల్ శాంతి బహుమతి విజేత!

’ఐకెన్’ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఫిన్ అభిప్రాయమిది.. నోబెల్ ప్రకటనకు రెండు రోజుల ముందు ట్వీట్..

Read More