తన ఓవర్లో ఆరు సిక్సర్లు కొట్టిన షోయబ్ మాలిక్ పై రివెంజ్