ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ప్రారంభించిన సీఆర్డీయే.. పాతవి, కొత్తవి కలిపి సామాజిక మాథ్యమాల్లో పోస్టులు