ప్రజల సమక్షంలోనే జగన్ సమాధానం చెప్పాలి టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కళా వెంకట్రావు […]