తొలి ఆధార్ ఎయిర్ పోర్టుగా ’కియా’

2018 చివరికల్లా ఆధార్ ఎంట్రీ, బయో మెట్రిక్ బోర్డింగ్.. ప్రతి పాయింట్లో పేపర్ టికెట్ చూపక్కర్లేదు

Read More