ఇక టీడీపీ తరపునే పోటీ : బుట్టా రేణుక

ముఖ్యమంత్రిని కలసిన కర్నూలు ఎంపీ వైసీపీ సస్పెండ్ చేసినందున తానిప్పుడు ’స్వతంత్రం’ ఉన్నానని వ్యాఖ్య తను చేరకుండా అనుచరుగణానికి టీడీపీ తీర్ధం

Read More