వ్యవసాయం నుంచి వాణిజ్యానికి… రాజధాని రైతుల సింగపూర్ టూర్ లక్ష్యం ఇదే!

admin

విదేశీ యాత్రకు వెళ్ళే రైతుల సంఖ్య 123కు పెంపురాజధానితో సమాంతరంగా రైతుల ఉన్నతి32 వేల కుటుంబాలూ ఆర్థికంగా బలపడాలివచ్చే సమావేశానికి […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word