ఉదయాన్నే వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు.. పరిశుభ్రత, కాల్వల సుందరీకరణపై ఆదేశాలు..