ఒకేసారి ఎన్నికలు ఇప్పటికి కుదరవు : ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టీకరణ

అసెంబ్లీల గడువు పొడిగించాలన్నా..కుదించాలన్నా రాజ్యాంగ సవరణ తప్పనిసరిపార్లమెంటుకు, అసెంబ్లీలకు ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించడం […]