నవంబర్ లోగా నాలుగు ప్రాజెక్టులు

మడకశిర బ్రాంచి కెనాల్, అడవిపల్లి, పులిచింతల, గండికోట లిఫ్టు… నిర్మాణం పూర్తి చేయడానికి సిఎం చంద్రబాబు నిర్దేశం

Read More