మడకశిర బ్రాంచి కెనాల్, అడవిపల్లి, పులిచింతల, గండికోట లిఫ్టు… నిర్మాణం పూర్తి చేయడానికి […]