ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు 2011 నుంచి ఏటా ‘కుటుంబ ఆస్తులు’ ప్రకటిస్తున్నారు. గత […]