అమెరికా పర్యటనలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాష్ట్రాభివృద్ధే తనకు నిజమైన దీపావళి అని, నవ్యాంధ్రప్రదేశ్‌ను […]