నికోలస్ మదురో సేఫ్… హత్యాయత్నం విఫలం మిలిటరీ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతుండగా సమీపంలో పేలుళ్ళు […]