విద్యార్ధులపై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు సర్కారు నిర్ణయం