ఇవాంకా ట్రంప్… అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమార్తె. అంటే అమెరికాకే మొదటి […]