ఐటీ ఉద్యోగుల తొలగింపుపై నిరసనట్రంప్ కూతురు, వైట్ హౌస్ సలహాదారుకు డిజిటల్ సెగ…#IvankaTrumpGoBack #StopRetrenchmentsInITసైబరాబాద్ […]