సవరించిన అంచనాల ప్రకారం వ్యయం రూ. 2,652 కోట్లు.. ఆరు నెలల్లోనే నిర్మాణం […]