‘పార్లే’ నుంచి 10,000 ఉద్యోగాలు పోతున్నాయ్!

admin

ఇండియాలో బిస్కట్ తయారీదారుల్లో దిగ్గజం పార్లే ప్రొడక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఇప్పుడా కంపెనీ బిస్కట్ల అమ్మకాలు తగ్గిపోవడంతో ఏకంగా 10 […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word