తిరుపతిలో సైన్స్ సిటీ… మంత్రి మండలి నిర్ణయం

admin

ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతిలో సైన్స్ సిటీని ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది. సైన్స్ సిటీ ఆఫ్ […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word