నాగసాకి నుంచి నోబెల్ దాకా…!

admin

కజువో ఇషిగురోకు సాహిత్యంలో నోబెల్ చరిత్రలోనే అణుదాడిని ఎదుర్కొన్న రెండు నగరాల్లో ఒకటైన నాగసాకిలో పుట్టి… బాల్య దశలోనే బ్రిటన్ […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word